DOELSTELLING STICHTING JASMIJN


Stichting Jasmijn is opgericht door Anna-Maria Lenarduzzi en Machteld Dirks. Zij hebben jarenlang als vrijwilligsters gewerkt in een plaatselijk dierenasiel. In juni 2003 werd hun droom om een eigen kattenopvang te realiseren werkelijkheid.


Stichting Jasmijn heeft als voornaamste doel het tijdelijk opvangen van zwerfkatten en kittens, die extra zorg, liefde en aandacht nodig hebben. Men kan hierbij denken aan moederloze kittens, wilde of verwilderde katten, katten met botfracturen etc.


Stichting Jasmijn vangt hulpbehoevende katten liefdevol op en geeft ze een optimale verzorging. Tevens trachten we door een intensieve socialisatie te bewerkstelligen dat ook kansarme angstige katten uiteindelijk een nieuw huis vinden.


Het welzijn van de kat staat voorop. Ieder wie het lot van een noodlijdende kat ter harte gaat, kan een beroep doen op Stichting Jasmijn.


Gezien de huidige opvangcapaciteit en de intensiteit van de verzorging van de doelgroep kan Stichting Jasmijn slechts op kleine schaal katten opnemen. We vangen in principe geen afstandskatten op. Dat is de taak van een dieren-asiel.


Het uiteindelijke doel van de Stichting is zoveel mogelijk katten in een liefde- volle huiselijke omgeving te plaatsen. Wij geven een kat dus graag aan par-ticulieren mee, echter alleen nadat we ons ervan overtuigd hebben dat de kat goed verzorgd zal worden. Stichting Jasmijn zal bij plaatsing een bijdrage in de gemaakte kosten vragen.
WYSIWYG Web Builder